Välkommen till Sala kommuns bidragssystem

×
Information
På denna sida finner du information om de olika bidragsformer som vi stöder föreningar och organistaioner med i Sala kommun.
Inloggning
För att kunna logga in och söka bidrag krävs att er förening har fått inloggningsuppgifter.
Dessa får ni genom kontakt med Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.
Stöd till Barn-Ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Bidraget avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och ungdom. - Bidrag utgår per deltagande ind...

Stöd till Pensionärsföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Ansökan - Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst. - Notera att det även kan ansökas likt tid...

Stöd till Idrott- Fritidsanläggningar
Skötselbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommu...

Stöd till Samlingslokaler
Skötselbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Här söker ni föreningar som har en samlingslokal i föreningsdrift med stöd från Sala kommun - Saknar ni inlogg, kontakta eleo...

Stöd till Kulturföreningar
Arrangemang (2024)

Bidraget ansöks genom en annan e-tjänst. - Följ länken för blankett och e-tjänst.

Stöd till Handikappföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Ansökan - Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst. - Notera att bidraget även kan ansökas lik...

Generella stöd
Utbildningsbidrag (2024)

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Lokalbidrag (2024)

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Extra föreningsbidrag (2024)

Bidragen är till för att stötta Sala kommuns föreningar - - Föreningen skall vara ansluten till riksorganisation(gäller enbar...

Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se