Välkommen till Sala kommuns bidragssystem

×
Information
På denna sida finner du information om de olika bidragsformer som vi stöder föreningar och organistaioner med i Sala kommun.
Inloggning
För att kunna logga in och söka bidrag krävs att er förening har fått inloggningsuppgifter.
Dessa får ni genom kontakt med Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.
Stöd till Barn-Ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Bidraget avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och ungdom. - Bidrag utgår per deltagande ind...

Stöd till Pensionärsföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Ansökan - Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst. - Notera att det även kan ansökas likt tid...

Stöd till Idrott- Fritidsanläggningar
Skötselbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommu...

Stöd till Samlingslokaler
Skötselbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Här söker ni föreningar som har en samlingslokal i föreningsdrift med stöd från Sala kommun

Stöd till Kulturföreningar
Arrangemang (2024)

Bidraget ansöks genom en annan e-tjänst. - Följ länken för blankett och e-tjänst.

Stöd till Handikappföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Ansökan - Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst. - Notera att bidraget även kan ansökas lik...

Generella stöd
Utbildningsbidrag (2024)

Additional information is missing

Lokalbidrag (2024)

Additional information is missing

Extra föreningsbidrag (2024)

Bidragen är till för att stötta Sala kommuns föreningar - - Föreningen skall vara ansluten till riksorganisation(gäller enbar...

Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 2 maj

Additional information is missing