Välkommen till Sala kommuns bidragssystem

×
Information
På denna sida finner du information om de olika bidragsformer som vi stöder föreningar och organistaioner med i Sala kommun.
Inloggning
För att kunna logga in och söka bidrag krävs att er förening har fått inloggningsuppgifter.
Dessa får ni genom kontakt med Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.
Stöd till Barn-Ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag (2023)

Ansök senast: 2 maj

Bidraget avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och ungdom. - Bidrag utgår per deltagande ind...

Stöd till Pensionärsföreningar
Grundbidrag (2023)

Ansök senast: 2 maj

Ansökan - Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst. - Notera att bidraget även kan ansökas lik...

Stöd till Idrott- Fritidsanläggningar
Skötselbidrag (2023)

*Bidraget har ännu inte digitaliserats utan ansöks likt tidigare år genom blanketten. - Blanketten finns länkad ovan.

Investeringsbidrag * (2023)

*Bidraget har ännu inte digitaliserats utan ansöks likt tidigare år genom blanketten. - Blanketten finns länkad ovan.

Stöd till Samlingslokaler
Skötselbidrag (2023)

*Bidraget har ännu inte digitaliserats utan ansöks likt tidigare år genom blanketten. - Blanketten finns länkad ovan.

Investeringsbidrag * (2023)

*Bidraget har ännu inte digitaliserats utan ansöks likt tidigare år genom blanketten. - Blanketten finns länkad ovan.

Generella stöd
Utbildningsbidrag (2024)

Additional information is missing

Lokalbidrag (2024)

Additional information is missing

Extra föreningsbidrag (2024)

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt...

Investeringsbidrag (2024)

Additional information is missing

Utbildningsbidrag * (2023)

*Bidraget har ännu inte digitaliserats utan ansöks likt tidigare år genom blanketten. - Blanketten finns länkad ovan.

Lokalbidrag * (2023)

*Bidraget har ännu inte digitaliserats utan ansöks likt tidigare år genom blanketten. - Blanketten finns länkad ovan.

Stöd till Handikappföreningar
Grundbidrag (2023)

Ansök senast: 2 maj

Ansökan - Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst. - Notera att bidraget även kan ansökas lik...