Skriv ut

Skötselbidrag (2024)

Stöd till Idrott- Fritidsanläggningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser drift, underhåll och skötseltimmar av hela anläggningen.


Denna ansökan är en bekräftelse på att följande bidragskrav tillgodoses:

- Anläggningen nyttjas i betydande omfattning och att den huvudsakliga verksamheten riktar sig till kommunens innevånare.
- Anläggningen skall kunna upplåtas utan krav på medlemskap eller liknande i den förening vilken driver anläggningen.
- Ungdomsverksamhet skall prioriteras och möjlighet för handikappade att nyttja anläggningen beaktas.
- Minst 40 aktivitetstillfällen, som berättigar till aktivitetsstöd, ska hållas på anläggningen.

Bidragsbestämmelser - broschyr
Föreningsbidrag - Bestämmelser för föreningar i Sala kommun
Villkor

Förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun, och som efter särskild prövning har fått godkännande att driva egen eller kommunal anläggning.
Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Information om blanketterna
Blankett A är en sammanställning över vilka anläggningar som föreningen söker bidrag för.
Blankett B avser drift, underhåll och skötseltimmar och lämnas in i ett exemplar per anläggning.
Till ansökan om skötselbidrag hör även "Ansökan om investeringsbidrag för egen anläggning (C)". Denna blankett används av föreningar som har planer på reparationer, större underhållsarbete eller andra åtgärder som innebär betydande kapitalinvestering (för mer information och ansökan gällande blankett C se Relaterade tjänster).

OBS! Vid ansökan om skötselbidrag ska även blanketten "Anmälan av statistikuppgifter för egen anläggning" fyllas i och skickas in. Detta gäller endast om ni ansöker pappersväg.

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 2 maj).