Skriv ut

Investeringsbidrag (2024)

Generella stöd


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in