Skriv ut

Skötselbidrag (2024)

Stöd till Samlingslokaler


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Här söker ni föreningar som har en samlingslokal i föreningsdrift med stöd från Sala kommun

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 2 maj).