Skriv ut

Skötselbidrag (2024)

Stöd till Samlingslokaler


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Här söker ni föreningar som har en samlingslokal i föreningsdrift med stöd från Sala kommun

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in