Skriv ut

Aktivitetsbidrag (2024)

Stöd till Barn-Ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, LOK-stöds-rapport/Närvaro, Årsbokslut

Bidraget avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och ungdom.

Bidrag utgår per deltagande individ.
Aktivitetsbidraget är max 6 kronor per deltagare.
Individaktivitetstillfälle (d.v.s varje gång en individ deltagit i en aktivitet) ges för högst 30 deltagare i en sammankomst.

Aktiviteterna skall uppfylla de fordringar som gäller för statligt lokalt aktivitetsstöd i enlighet med RF:s bestämmelser.

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 2 maj).