Skriv ut

Lokalbidrag (2024)

Generella stöd


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in