Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Stöd till Pensionärsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Ansökan
Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst.

Notera att det även kan ansökas likt tidigare år genom den gamla blanketten.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in