Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Stöd till Pensionärsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmöteprotokoll, Revisionsberättelse, Årsbokslut

Ansökan
Bidraget har nu digitaliserats och bör helst ansökas via denna E-tjänst.

Notera att det även kan ansökas likt tidigare år genom den gamla blanketten.

Saknar ni inlogg, kontakta eleonor.eklund@sala.se eller agneta.nord@sala.se

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 2 maj).